Daegu 2011 Men 200m Final Usain Bolt

Daegu 2011 – Men 200m Final – Usain Bolt