Kai Selvon happy with Moscow experience

Kai Selvon of Trinidad & Tobago happy with Moscow experience