Moscow 2013 200M Women Semi Final 1

The womens 200 semi final